عدو شود سبب خیر  اگر.... 


 اگر نیت و هدف شما درست باشد! 

رابطه پیچیده ای نداره این نکته یعنی الزاما همیشه دشمن سبب خیر نمیشود 

اگر عکسش رو بگیم این میشه که 

ممکنه حتی دشمن کاری انجام دهد که غلط باشد اما چون نیت شما هم کامل نیست و ناخالصی داره موفقیت های بزرگ و خداپسندانه ای به دست نخواهید آورد. 

+ اگر باز نامفهوم بود امیدوارم در شرایط این موقعیت قرار بگیرد تا خوب به جان بنشیند :) 

عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. خدا کی میخواهد؟ 


منبع اصلی مطلب : **
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : برداشت خوب