مسیر ,تلاش میکنیم

از گرما می نالیم. از سرما فرار می کنیم. 
در جمع، از شلوغی کلافه می شویم و در خلوت، از تنهایی بغض می کنیم. 
تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و آخر هفته هم بی حوصلگی تقصیر غروب جمعه است و بس!
ﻫﻤﺸﻪ ﺩﺭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﺎﺎﻥ ﺭﺳﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻪ ﺑﻬﺘﺮﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺯﻧﺪﻤﺎﻥ ﺭﺍﺗﺸﻞ ﻣﺪﻫﻨﺪ:
ﻣﺪﺭﺳﻪ... ﺩﺍﻧﺸﺎﻩ ... ﺎﺭ...
ﺣﺘ ﺩﺭﺳﻔﺮﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣ ﺍﻧﺪﺸﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺬﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﺮ!
همه ما میدانیم مسیر رسیدن به موفقیت مسیر راحت و همواری نیست و بالا و پایین بسیار دارد...پس بهترین کار برای اینکه بهمان سخت نگذرد این است که از مسیر لذت ببریم...حتی وقتی تا پاسی از شب برای درس خواندن بیداریم...یا وقتی برای رسیدن به هدفمان سخت تلاش میکنیم...خوشحالی های کوچک همیشه وجود دارند...اینگونه همیشه شاد و باطراوت میمانیم و تلاش میکنیم.

+ بلد بودن...
منبع اصلی مطلب : **
برچسب ها : مسیر ,تلاش میکنیم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : !