آینده منتظر ماست به شرط اینکه ما هم شروع کنیم به حرکت 

صدق نیت، خواستن، توکل..... منبع اصلی مطلب : **
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : امید وار