امام علی (ع) :

هیچ کس مزه ایمان را نمی چشد تا اینکه دروغ را ترک کند چه کوچک باشد چه بزرگ چه شوخی باشد یا جدی .

اصول کافی جلد 2 صفحۀ 34

*************************************

هر که تقاضای توفیق از خداوند متعال بنماید و خود نکوشد ، گویی خود را مسخره کرده است.

*****************************

احتیاط را اندازه ای است  چون از آن بگذر ، ترس است.

منبع اصلی مطلب : **
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : حدیث