به امید خدا انگار داره درست میشه این قضیه میز کار ما

شاید تا 15 روزه دیگه بعد از مستقر کردنش

بشه گفت دیگه تمومه

همین خوشحالم که یه زیر ساخت  دائمی برای خودم درست کردم :)


یه چیزی تو مایه های این قراره بشه ان شا الله با شروع مهر.البته این میز بدون دستگاهه

ثبت شد

منبع اصلی مطلب : **
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : میز کار