السلام ,علیه ,حضرت ,معاویه ,مالک ,قرآن ,علیه السلام ,امیر علیه ,حضرت امیر ,مالک اشتر

بخشی از جنگ صفین

معاویه در اول صفر سال 37 هجری لشکری مرکب از 300000 نفر برای جنگ با علی علیه السلام السلام براه انداخت  و امیرالمؤمنین علیه السلام نیز با لشکری قریب 120000 از کوفه حرکت کردند و دو لشکر در منطقه ای بنام صفین با یکدیگر بر خورد نمودند. این جنگ 4 ماه طول کشید و در اواخر که لشکر حضرت امیر علیه السلام پیش برد و مالک اشتر فرمانده شجاع علی علیه السلام به شدت می جنگید و به نزدیکی خیمه معاویه رسیده بود، عمروعاص، وزیر معاویه حیله ای اندیشید و دستور داد قرآن ها را سر نیزه کنند و بانگ بر آورند:
میان مان و شما قرآن حکم کند.
این حیله کارگر شد و عده ای از سربازان علی علیه السلام گفتند:
یا علی ما در مقابل قرآن نمی جنگیم، جنگ را متوقف کن.
هر چه حضرت امیر علیه السلام آنها را نصیحت کرد و فریبکاری معاویه و عمروعاص را به آنها خاطر نشان کرد فایده نبخشید تا بالاخره این دوستان نادان، آن حضرت را تهدید کردند و گفتند:
چنانچه حکمیت قرآن را نپذیری همانطور که عثمان را کشتیم ترا هم می کشیم.
آن حضرت به مالک اشتر پیغام فرستاد که:
از جنگ دست نگهدار و بر گرد.
مالک که سخت مشغول کار زار بود و پیروزی را نزدیک می دید پیغام داد:
اگر یک ساعت دیگر مهلت دهی، معاویه را خواهم کشت.
بر اثر تهدید مجدد همان دوستان نادان حضرت امیر (علیه السلام) به مالک خبر داد:
اگر دست از جنگ نکشی مرا خواهند کشت.
ناچار مالک بر گشت و جنگ متوقف و قرار شد یک حکم از جانب حضرت امیر علیه السلام و یک حکم از جانب معاویه تعیین شوند و نسبت سرانجام جنگ و نزاع طرفین تصمیم بگیرند.......
منبع اصلی مطلب : **
برچسب ها : السلام ,علیه ,حضرت ,معاویه ,مالک ,قرآن ,علیه السلام ,امیر علیه ,حضرت امیر ,مالک اشتر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : فقط ده ضربه