انسان ,مرام ,چیزی ,دنبال چیزی

میخواهد زیباترین انسان خلق شده روی زمین تاکنون باشد

اگر اخلاق و مرام نداشته باشد خسته کننده و تکراری میشود

فقط چند ماه است  ان همه شور وشوق برای دیدن چهره

بعد ها انسان به دنبال چیز دیگریست به دنبال چیزی که به آن زیبایی مداومت ببخشد

 واینکه آن زیبایی بی نقص دگر برجسته نیست و یه جوری شده!

انگار انسان به دنبال عمق است به دنبال خوبی ها چیزی که اعتبار ببخشد به آن ظاهر زیبا


 اخلاق و مرام عنصری است که به یک انسان اعتبار. عمق،  طراوت و وابستگی همیشگی میبخشد 

و هر صبح که انسان بیدار میشود برایش تازگی دارد 

مرام و اخلاق یعنی هویت


+ البته این بیشتر برای کسایی بود که به دنبال چیزی ماورا طبیعت و سفارشی میگردند 

و گرنه ما که نگفتیم ظاهر براتون اصلا مهم نباشه 


منبع اصلی مطلب : **
برچسب ها : انسان ,مرام ,چیزی ,دنبال چیزی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : مرام