هر چقدر جلو تر میریم کشور های زیادی دچار هرج ومرج و ناامنی میشن 


فارغ از تمام پیش زمینه هایی که ما مسلمون ها داریم مخصوصا ما ایرانی ها،

مثل آیات و روایات و امداد های الهی و ان تنصر الله یَنصُرکُم و بشارت 

و فرج و ظهور و امثال این ها


به نظر شما آخر این ناامنی ها و جنگ ها تا کجاست

تا چند سال بعد تموم میشه یا نه گسترده تر میشه 

آینده جهان رو تو ذهنتون چطور ترسیم کردید.

منبع اصلی مطلب : **
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : هیچ طرفی کوتاه نمیاد