هر چیزى در جهان هستى، همان گونه که در روایت بالا آمده، آفت یا آفت هایى دارد؛

یعنى تمام موجودات عالَم آسیب پذیرند و نمى توان چیزى پیدا کرد که بى آفت باشد

به تعبیری یعنی در هر کاری انحرافی هست که باید مراقب بود تا بیراهه نرویم 

آفت زیرکى خودستایى است، آفت شجاعت تعدى، آفـت زیبایى غرور،

آفت بردبارى سبکسرى،آفت شرافت خانوادگى فخر فروشى

آفت نیرومندى زشت گفتارى و بدکردارى.

منبع اصلی مطلب : **
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : لِکُل شَىْء آفَةٌ؛