شوروی
 تجهیزات جنگی شوروی 
 
بمب افکن « ایل-2» ارتش سرخ.
بمب افکن « ایل-2» ارتش سرخ.
تانک های « ت-34» شوروی وارد خط حمله می شوند.

تانک های « ت-34» شوروی وارد خط حمله می شوند
.
جنگنده « یاک -3» در حال پرواز.
جنگنده « یاک -3» در حال پرواز.
پیشروی تانک سنگین « ایس-2» در جنگل.
پیشروی تانک سنگین « ایس-2» در جنگل.
آتشباری از سیستم « کاتیوشا» در جبهه اول اوکراین
آتشباری از سیستم « کاتیوشا» در جبهه اول اوکراین
مسلسلچی ها در جبهه اودسا
مسلسلچی ها در جبهه اودسا
خودروی « گاز-67» توپ های « کا-53» را یدک می کشد.
خودروی « گاز-67» توپ های « کا-53» را یدک می کشد.
سربازان آلمانی در حال تماشای خودروهای زرهی شوروی در لهستان
سربازان آلمانی در حال تماشای خودروهای زرهی شوروی در لهستان
منبع اصلی مطلب : **
برچسب ها : شوروی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : تاریخ تصویری اتحاد شوروی