آشکار ساختن

نمیدانم چرا اما شاید تنها راه آشکار ساختن حق همین باشد ریخته شدن خونمان 


فقط این را میدانم که یکبار دیگر تاریخ ساز خواهیم بود


مثل سرورمان حسین (ع) شیب الخضیب 


مثل قولسوز ابوالفضل 

اما این را خوب میدانم که بعد ها خواهند فهمید که غم ما غم نان نبود غم اسلام بود درد ما ساده لوحی بعضی ها بود مثل کیان و  بن شُمیت مثل دوستی با خاله خرس ها مثل سوظن که برای آشکار ساختن حق باید جانمان را میدادیم تا دیگران به خود بیایند و بدانند که دوست کیست منافق کیست و دشمن کیست 


به روزگار میخندم به پینوکیو ها میخندم چقدر ساده و راحت داریم قافیه را میبازیم. 


و اما خالق بیلسین او گورر 


منبع اصلی مطلب : **
برچسب ها : آشکار ساختن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : دور نیست